Unimasters Logistics - NetSuite in Bulgaria

Unimasters Logistics са поредната компания клиент на BTS внедрила Oracle NetSuite в България и Румъния.

Unimasters Logistics е Българска група от дружества – лидери в областта на транспорта на стоки и товари по суша, въздух и вода, логистика на корабния бизнес и складови и пристанищни операции. За времето от основаването си преди почти 30 години дружествата на компанията в България, Румъния и Унгария са се утвърдили като предпочитан партньор за своите клиенти. Екипът на Unimasters предоставя иновативна услуга с най-високо качество и професионализъм. Компанията извършва логистични услуги в повече от 175 страни. Повече за Unimasters

Как започна всичко:

Групата компании Unimasters са клиенти на NetSuite в България Румъния и Унгария. Началото беше поставено в средата на 2017г., когато екипа на Unimasters се свърза с нас, за да разберат повече за възможностите на NetSuite като глобална, 100% облачна ERP система, както и за BTS като внедрители.

Търсеше се модерна система, която да е в състояние да обхване максимална част от процесите на бизнеса им в България, Румъния и Унгария и чрез интеграция с няколко оперативни системи, да се превърне в основна билингова система към хилядите клиенти на дружествата. Целта беше постигане на единен финансово–счетоводен софтуер, който да позволява обединяване на данни от няколко системи и в същото време да предлага максимален обхват на процесите.

Няколко месеца след първата ни среща, решението беше взето и екипите на BTS и Unimasters стартирахме съвместна работа по реализацията на проекта с цел 7 дружества от групата компании Unimasters да започнат изцяло работа в NetSuite на 01.01.2018. Целта беше постигната в рамките на 5 месеца. През 2018, след Go-Live, продължи работата по оптимизация на някои от процесите.

Обхват на проекта по внедряване в дружествата от групата Unimasters – клиенти на NetSuite в България, Румъния и Унгария:

 • Финанси и Счетоводство (Record to Report).
 • Управление на процесите на покупки от даставчици: от поръчката до получаване на стоката/услугата, до заплащане на фактурата към доставчика (Procure to Pay).
 • Управление на процесите по продажби: от поръчката от клиент до фактуриране и събиране на вземанията (Order to Cash).
 • Управление на стоково материални запаси (Design to Build, Multi-location inventory).
 • Внедряване на ДДС локализационен пакет за България – ДДС отчети, интеграция с Българска Народна Банка и други.
 • Внедряване на ДДС локализационен пакет за Румъния – ДДС отчети, интеграция с Начионална Банка на Румъния и други.
 • Управление и счетоводно отчитане на операции свързани с отчитане на ДМА (Fixed Assets Management).
 • Функционалност за автоматизиране и оптимизиране на процеса на събиране на вземания (Dunning module).
 • Множество функционалности свързани с управление и отчитане на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Ползи от внедряването:

 • Обединяване в една система на данни от няколко оперативни системи – подобряване на възможностите за анализ и отчетност.
 • Обединяване на процеси от няколко системи в един глобален софтуер – билинг и събиране на вземанията.
 • Автоматизация на билинг процеси.
 • Автоматизация на процеси, свързани с признаване на разходи за бъдещи периоди и процеси, свързани с префактуриране на разходи.
 • Консолидирани резултати от дейността в реално време.