Sellmark - NetSuite ЕRP users in Bulgaria

Sellmark OOD е българско дружество, част от Sellmark Corporation, САЩ.

Компанията е основана през 2016 година, като представлява европейския хъб на Sellmark Corporation, като оперира на пазарите в Европа, Близкия Изток и Африка. Sellmark OOD работи основно с бизнес клиенти и е с предмет на дейност – търговия с ловни оръжия, нощни визьори, лазерни и топлинни мерници, оборудване за къмпинги и други принадлежности използвани за пребиваване на открито. Повече за SellMark България

Началото:

Компанията е клиент на NetSuite в България. Всичко започна в средата на 2018 г., когато за пръв път срещнахме Грег Шарп – управителя на Sellmark ООД. Въпреки, че дружеството беше основано само преди две години, от мениджмънта бяха осъзнали необходимостта от внедряването на ERP система, която да обхваща всички процеси на бизнеса им. Към онзи момент дружеството ползваше няколко различни софтуерни решения, за различните процеси на бизнеса си, които създаваха независими и не свързани една с друга база данни. Това значително затрудняваше изпълнението на ежедневните процеси, както и създаваше трудности с отчетността. В NetSuite те видяха възможността да управляват всички процеси на бизнеса си в една напълно интегрирана ERP система, отчитаща резултатите в реално време. NetSuite беше и софтуерът, предпочетен от компанията – майка в САЩ.

Обхват на проекта по внедряване на NetSuite в Sellmark OOD:

  • Финанси и Счетоводство (Record to Report).
  • Управление на процесите на покупки от доставчици: от поръчката до получаване на стоката/услугата, до заплащане на фактурата към доставчика (Procure to Pay).
  • Управление на процесите по продажби: от поръчката от клиент до фактуриране и събиране на вземанията (Order to Cash).
  • Управление на стоково материални запаси (Design to Build).
  • Внедряване на локализационен пакет за България – ДДС отчети, интеграция с БНБ и други.
  • Множество функционалности свързани с управление и отчитане на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Ползи от проекта:

  • Обединяване в една система на данни и процеси от няколко отделни системи, в т.ч. Счетоводство, CRM, Продажбени процеси – подобряване на възможностите за анализ и отчетност.
  • Оперативни и финансови резултати от дейността в реално време.
  • Възможност за бъдещо уеднаквяване на процесите в българското дружество и компанията-майка в САЩ.