Hyamatrix - NetSuite ERP Hungary BTS

Hyamatrix е унгарско дружество, търговец на висок клас anti-ageing козметични продукти от бранда Hyamatrix. Чрез интернет магазин и свои партньори, дружеството продава стоките си на пазарите в Унгария, Чехия, Полша и Украйна. Повече за Hyamatrix

Процесът по внедряване на софтуера на NetSuite в Hyamatrix започна в средата на 2015 година, а компанията имаше успешен Go-Live на 01.01.2016г.

Обхват на проекта по внедряване на NetSuite в Hyamatrix Унгария:

  • Финанси и Счетоводство (Record to Report).
  • Управление на процесите на покупки от доставчици: от поръчката до получаване на стоката/услугата, до заплащане на фактурата към доставчика (Procure to Pay).
  • Управление на процесите по продажби: от поръчката от клиент до фактуриране и събиране на вземанията (Order to Cash).
  • Управление на стоково материални запаси (Design to Build).
  • Изграждане на интеграция със системата на куриерско дружество, за автоматизиране на процеса на остойностяване на транспортни разходи на пратките към клиентите.

Ползи от проекта:

  • Обединяване в една система на данни от няколко оперативни системи – подобряване на възможностите за анализ и отчетност.
  • Реални резултати от дейността в реално време.