Finis - NetSuite ERP

Кои са Финис?
Finis Inc е компания от САЩ, основана през 1993г., специализирана в производството и дистрибуцията на иновативни, висококачествени плувни продукти. Продават продуктите си онлайн през своя уебсайт https://www.finisswim.com/, който е изграден на платформата на NetSuite. Имат българско другество, което представлява Финис в Европа, Африка и Близкия Изток (EMEA). Повече за Finis

Как се случи?
Началото беше поставено през 2010 – тогава Финис избра NetSuite с идеята да внедри системата в цялата организация като я използва за възможно най – много от своите бизнес процеси, но също така и за да осигури своя бъдещ растеж. БТС беше избрано за внедрител на системата и в Американското и в Българското дружество.(Finis Project page) Двете компании започнаха да използват НетСуит през 2011, а през 2013, след като беше внедрен и локализационен пакет в системата (който да осигури създаването на отчети по ЗДДС), НетСуит се превърна в единствена система на двете дружества.

Какво беше внедрено:

 • Финанси и счетоводство,
 • Управление на Стоково материални запаси.
 • Управление на покупките
 • Управление на продажбите
 • Пакет с разработки на BTS за осигуряване на отчетите по ЗДДС в България
 • Процеси свързани с CRM и следпродажбено обслужане.

Ползи от използването на NetSuite в компаниите на Финис:

 • Увеличена прозрачност и бързина на получаване на на консолидираните резултати от бизнеса в реално време.
 • Подобрение на ефективността от складовите операции, оптимизация на стоково материалните запади.
 • Използват се няколко интеграции към куриерски компании и уеб сайтове от тип ‘Market Place’ – увеличени конкурентни предимства.
 • Напълно интегриран в софтуера Уебсайт – т.нар. „една система, различно преднаначение“ – непрекъснат и моментална промяна в наличните количества в реално време.
 • Подобрени и по- ефективни процеси за следпродажбена грижа.