Ficosota - Oracle NetSuite ERP

Фикосота ООД е българско частно дружество, производител и износител на бързо-оборотни стоки в три основни категории: Продукти за лична грижа и грижа за дома, Хигиенни хартиени продукти и Храни. Основана през 1994, днес Фикосота разполага с богато и утвърдено портфолио от брандове, познати и одобрени в над 75 страни по света.

Освен в България, където са позиционирани централата и е фокусирано производството, Фикосота има регистрирани свои дружества в Румъния и САЩ. Повече за Фикосота

Началото:
През 2014 година екипа на Фикосота, търсейки възможност да внедрят ERP система в своето дъщерно дружество регистрирано в САЩ, и след като бяха проучили възможностите на NetSuite като иновативен американски софтуер, се свързаха с нас с желание за партньорство при внедряването му. Търсеше се възможност за поетапно внедряване на приложението на NetSuite в дружествата им в САЩ и Румъния.

Решението за закупуването на системата беше взето през Септември 2014 , и през Януари 2015 американското дружество имаше успешен Go-Live и започна да използва софтуера на NetSuite за своите ежедневни бизнес процеси.

Няколко месеца след това, стартира съвместната работа по внедряване на NetSuite в дъщерното дружество Ficosota Marketing S.R.L. , базирано в Румъния. След систематизиране на изискванията и изграждане на някои по-сложни бизнес процеси в системата, през Април 2016 стартира използването на NetSuite и в това дружество. С течение на времето, бяха изградени множество оптимизации на процесите, EDI интеграции за поръчки от клиенти, автоматизиране на процесите на изпращане и записване на документи свързани с доставките на стоки и др.

Обхват на проекта по внедряване на NetSuite в дружествата от групата Ficosota в САЩ и Румъния:

 • Финанси и Счетоводство (Record to Report).
 • Управление на процесите на покупки от доставчици: от поръчката до получаване на стоката/услугата, до заплащане на фактурата към доставчика (Procure to Pay).
 • Управление на процесите по продажби: от поръчката от клиент до фактуриране и събиране на вземанията (Order to Cash).
 • Управление на стоково материални запаси (Design to Build, Multi location inventory).
 • Внедряване на локализационен пакет за Румъния – ДДС отчети, интеграция с националната банка на Румъния и други.
 • Управление и счетоводно отчитане на операции свързани с отчитане на ДМА (Fixed Assets Management).
 • Функционалности свързани с управление и отчитане на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Интеграции между NetSuite и други системи (чрез предварително изградени конектори)

 • Amazon Marketplace
 • Website, изграден върху платформата Shopify

Ползи от проекта:

 • Автоматизирани процеси, свързани с продажба на стоки – получаване и изпращане на документи от/към клиента чрез EDI (пълен документооборот);
 • Автоматизация на процесите свързани с покупки на стоки – от автоматизирано създаване на поръчката към доставчика, до автоматичен запис на приетата в склада стока и създаване на доставчикова фактура.
 • Изграждане на система за гъвкава ценова политика и промоции, създадена по изискванията на Фикосота.
 • Процес на предварително одобрение на разходите.