Varnamed - NetSuite Bulgaria

Групата компании ‘Comforties’, състояща се от 7 компании – ВарнаМед ООД, Комфортис.ком ЕООД, Дъчблу.ком ООД, Рора Реал Естейт OOD, Лайън Интелектюъл Пропърти ЕООД, Медлоджикс ЕООД и Варналукс.ком EOOD са български дъщерни дружества на група компании регистрирани в Холандия. Дружествата търгуват със стоки и консумативи за общата и дентална медицина – медицински ръкавици, маски, облекла, медицински хигиенни препарати, препарати за грижа за тялото и други. Компаниите от групата имат регистрирани офиси в Холандия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, България, Великобритания, Ирландия и Швейцария. Повече за Comforties / Varnamed

В началото на 2017 година от ‘Comforties’ се свързаха с нас, за да внедрим разработения от БТС и одобрен от Oracle NetSuite пакет със софтуерни разработки, позволяващ създаването на ДДС отчети съгласно българското законодателство в NetSuite (NetSuite Bulgaria Localization SuiteApp).

ДДС пакета за България е напълно интегриран в NetSuite, без необходимост от изграждане на допълнителни интеграции.

В началото на Април 2017 година, извършихме успешно внедряване на тези функционалности във всички регистрирани в България дружества от групата „Comforties’’:

  • ДДС пакета за България е напълно интегриран в NetSuite, без необходимост от изграждане на допълнителни интеграции.
  • Локализационния пакет включва:
  • Месечни декларации по ДДС, дневници за покупки и подажби и VIES декларации – всички в изисквания от NetSuite формат и като справки на потребителския интерфейс в системата.
  • Протоколи за самоначисляване при ВОП и придобиване на услуги по чл. 82 – автоматично номериране и създаване на ПДФ с необходимите по ЗДДС реквизити.
  • Оборотна ведомост в класически формат.
  • Интеграция с БНБ – за ежедневно записване в NetSuite на валутните курсове на BGN към други валути, търгувани от БНБ и използвани от клиент.