Aquatec Logo NetSuite

Акватек ООД е българско дружество основано през 1994 г. – утвърден лидер в проектирането и изграждането на големи и малки басейни, проектиране и изграждане на аквапаркове и големи водно-атракционни комплекси, цялостни решения за оборудване на обществени сгради и хотели, проектиране и изграждане на сауни и монтаж и оборудване на СПА ценрове. Повече за Акватек

Компанията има над 3000 успешно реализирани проекти в България, Сърбия, Хърватия, Украйна, Молдова, Македония, ОАЕ и други страни по света.

Главният офис на Акватек ООД е в гр.Варна, като дружеството поддържа офиси и магазини и в София, Пловдив, Бургас и Букурещ.

Началото беше поставено от управителя на  Акватек ООД – г-н Димитър Вълев – представител на младото поколение мениджъри, със съвременна визия за развитие и управление на бизнеса.  Той и екипът на Акватек бяха осъзнали необходимостта от внедряване на съвременна ERP система, която да обхваща всички процеси в Акватек, и която да му позволи да управлява бизнеса си имайки пълната и лесно достъпна в реално време информация, необходима за взимане на правилни стратегически решения. Към края на 2019г. дружеството ползваше няколко различни софтуерни решения, за различните процеси на бизнеса си, които създаваха независими и не свързани една с друга база данни – това значително затрудняваше изпълнението на ежедневните процеси, както и създаваше трудности с отчетността, но най-вече- не предоставяше цялостна картина за бизнеса на мениджмънта. В приложението Oracle NetSuite, Акватек видяха възможността да управляват всички процеси на бизнеса си в една напълно интегрирана ERP система, отчитаща резултатите в реално време.

Обхват на проекта по внедряване на NetSuite в Акватек ООД.

 • Финанси и Счетоводство (Record to Report). Внедряване на локализационен пакет за България – ДДС отчети, интеграция с БНБ и други.
 • Управление на стоково-материални запаси включително управление на множество складови стопанства (Design to Build/Multi-Warehouse Inventory Management).
 • Управление на процесите на покупки от доставчици: от поръчката до получаване на стоката/услугата, до заплащане на фактурата към доставчика (Procure to Pay,Electronic Bank Payments).
 • Процеси по: Идентифициране на потенциалния клиент и бизнес възможностите, създаване на оферти за изграждане на строителни обекти ( басеини, СПА центрове, сауни, водни атракциони), конвертиране в поръчка и резервация на материали за всеки от различните етапи на изграждане на обекта(Lead to Order).
 • Разнообразие от функционалности, свързани с управление и отчитане на взаимоотношенията с клиенти (CRM);
 • Управление на процесите по продажби – в търговска зала* и неприсъствени продажби от момента на създаване на поръчката от клиент до фактуриране и събиране на вземанията (Order to Cash).
 • *Интеграция с лицензиран по Наредба Н-18 СУПТО (I-CASH) с цел извършване и управление на продажбите в търговските обекти на Акватек ООД.
 • Управление на проекти (Project Management)
 • Отчитане на ДМА – признаване, начисляване на амортизации и т.н. (Fixed Assets Management)

Ползи от проекта:

 • Обединяване в една система на данни и оптимизиране на процеси и дейности в т.ч. счетоводство, CRM, офериране, управление на СМЗ, продажбени процеси – подобряване на възможностите за анализ и отчетност.
 • Оперативни и финансови резултати от дейността в реално време.