Независимо дали замествате съществуващия си софтуер или изследвате съществуващите процеси, за да рационализирате бизнеса си, BTS може да ви помогне. Ние сме специализирани в продажбите и внедряването на Oracle NetSuite, но не се ограничаваме до това и можем да помогнем при внедряването на всяко приложение или процес, от който вашата компания има нужда.

Преглед на услугите на предлаганите от Oracle NetSuite услуги можете да намерите по-долу.

Вътрешен анализ на бизнес системи и процеси

Управление на проекта за внедряването на бизнес софтуер и управление на промените (Change Management)

Управление на промените в системите и процесите

BTS ще работи с вашата организация, за да анализира какви са вашите бизнес процеси, да разбере къде имате проблеми и какво може да бъде подобрено. BTS ще ви помогне да оцените всички възможни нови софтуерни решения, които да отговарят на вашите нужди или които бихте искали да добавите към съществуващия си софтуер.

BTS може да помогне на организацията ви в управлението на промените в софтуерните системи в т.ч. и да управлява процесът, при който новия софтуер бива внедрен сред персонала. Ние можем да ви помогне да изберете вашия нов софтуер, както и да упралявате проекта по внедряването му от перспективата на вашата организация.

Ако някога сте въвеждали нов бизнес процес или сте променяли софтуера, който ползвате – знаете колко трудно е управлението на промените и приемането им от крайния потребител. BTS ще работи с вашата организация, за да помогне да се сведе до минимум възможността за проблеми по време на промяната и да се гарантира високо ниво на приемане от страна на крайните потребители.