Независимо дали замествате съществуващия си софтуер или изследвате съществуващите процеси, за да рационализирате бизнеса си, BTS може да ви помогне. Ние сме специализирани и имаме повече от 10 години опит в продажбите и внедряването на Oracle NetSuite ERP.

Преглед на предлаганите от BTS и Oracle NetSuite услуги можете да намерите по-долу.

Вътрешен анализ на бизнес системи и процеси

BTS ще работи с вашата организация, за да анализира какви са вашите бизнес процеси, да разбере къде имате проблеми и какво може да бъде подобрено. BTS ще ви помогне да оцените всички възможни нови софтуерни решения, които да отговарят на вашите нужди или които бихте искали да добавите към съществуващия си софтуер.

Управление на проекта за внедряването на бизнес софтуер и управление на промените (Change Management)

BTS може да помогне на организацията ви в управлението на промените в софтуерните системи в т.ч. и да управлява процесът, при който новия софтуер бива внедрен сред персонала. Ние можем да ви помогне да изберете вашия нов софтуер, както и да упралявате проекта по внедряването му от перспективата на вашата организация.

Управление на промените в системите и процесите

Ако някога сте въвеждали нов бизнес процес или сте променяли софтуера, който ползвате – знаете колко трудно е управлението на промените и приемането им от крайния потребител. BTS ще работи с вашата организация, за да помогне да се сведе до минимум възможността за проблеми по време на промяната и да се гарантира високо ниво на приемане от страна на крайните потребители.