Нов модул за генериране на ДДС дневници и декларации за Румъния

Нов модул за генериране на ДДС дневници и декларации за Румъния

Имаме удоволствието да съобщим, че екипът на BTS разработи „Модул за генериране на ДДС дневници и декларации за Румъния“.

Модула за генериране на ДДС дневници и декларации за Румъния е готов и одобрен и работи като напълно интегрирано в NetSuite решение.

Модулът включва:

  • Автоматизирано генериране на ДДС декларация „D394“ – XML формат на файла.
  • Автоматизирано генериране на ДДС декларация „D300“ – XML формат на файла.
  • Автоматизирано генериране на VIES декларация „D390“ – XML формат на файла.
  • Интеграция с Национална Банка на Румъния за автоматично актуализиране на валутните курсове на RON спрямо различни валути, търгувани от банката, веднъж на ден в час, посочен от клиента.
  • Оборотна ведомост – типичен счетоводен отчет, представящ начално салдо, оборот за периода и оборот с натрупване от началото на годината до периода, както и крайно салдо по счетоводна сметка.