BTS е дружество основано през 2008г. от Дъги Смит. Преди да се премести в България и да основе компания, Дъги е бил част от Professional Services& Sales eкипа на NetSuite във  Великобритания. Дъги все още работи за NetSuite Professional Services EMEA на няколко фронта, включително и с екипите за Управление на проекти, като лично управлява и отговаря за ключови проекти и по-големите мултинационални проекти, по чието внедряване работи Professional Services звеното на NetSuite. Дъги има повече от 18 години опит в NetSuite , като преди това е работил и като Мениджър Продажби и като консултант по внедряването за други софтуерни компании.

Ключови фигури в нашия екип.

Павлина Петрова – Павлина работи за BTS и с приложението на NetSuite повече от 11 години. Нейният предишен опит е в сферата на счетоводството и финансите, като преди да се присъедини към екипа на BTS, тя има повече от 12 години опит в работа с големи Корпоративни клиенти за една от водещите банки в Централна и Източна европа. Павлина доскоро работеше и директно за NetSuite – в качеството си на подизпълнител на NetSuite EMEA Professional Services, като е внедрявала системата най -вече в Европейски клиенти на NetSuite и основно от сферата на Търговия на едро/Дистрибуция.  Това продължи 5 години. Павлина управлява звената Продажби и Професионални услуги по внедряване в BTS.

Мирослав Диков   – Мирослав се присъедини към BTS директно от Университета и е неизменна част от екипа докато BTS стартираше развитието на своята дейност в България. Мирослав работи за BTS от 9 години и е фокусиран основно върху пряката работа с клиенти. Мирослав е Функционален консултант, но също така работи отблизо с екипа от разработчици в BTS върху дизайна и изграждането, както и върху контрола на качеството на техническите решения, създавани от нашата компания. Той извършва ежедневна поддръжка на системите на клиентите ни, като  осигурява ефективността и безпроблемната работа на процесите в NetSuite.

Кристиян Чернев – Кристиян се присъедини към екипа преди 7 години, идвайки при нас от сферата на банките, с дългогодишен опит в обслужването на клиенти и управлението на хора, придобит от работата му в две от най- големите Български банки. Основните отговорности на Кристиян са по отношение на  комуникацията с нови и съществуващи клиенти, както и продажбения процес като цяло. Той взема активно участие и при внедряването на NetSuite в новите клиенти на компанията – работи като Функционален консултант по пълния цикъл от внедряване  – установяване на желани от клиентите процеси, внедравяне (конфигуриране на системата), тестване и ежедневна поддръжка.

Георги Михайлов – с повече от 16 години в IT бизнеса, Георги работи с приложението на NetSuite от 6 години. Той работи за BTS като Технически консултант.  Преди да се присъедини към нас, той е управлявал IT отделите на няколко големи компании във Варна, а след това стартира своя собствена компания, занимаваща се предимно с Уеб-дизайн. В момента той се грижи за всички технически решения на нашите клиенти  – интеграции между NetSuite и други приложения, създаване на   Suite Script решения за промяната на стандартни за NetSuite процеси така, че да ги пригоди към специфичните изискваният на клиентите. Георги работи със SuiteScript, JavaScript, Node.js, Object-Oriented Programming, Cloud Web Applications, има интереси в сферата на Machine Learning и Neural Networks.