Oracle NetSuite ERP e изцяло облачен бизнес софтуер, който позволява на компаниите да управляват всички свои ключови процеси в една единствена система.

Предоставянето на Oracle NetSuite като услуга (Software as a service) означава, че за използването му няма специални изисквания към хардуера, нито някакви големи и предварителни инсталационни такси, или такси за поддръжка, свързани с хардуер или софтуер, както и сложни настройки.

Защо да изберем Oracle NetSuite

всички ваши финансови и CRM данни ще се намират в една единствена база данни, което ще ви позволява да преглеждате ключовите си показатели за ефективност (било то стандартни или персонализирани) в реално време. Oracle NetSuite ви позволява да вземате по- бързо и по-добри решения за вашия бизнес. Oracle NetSuite разполага със собствени инструменти за анализ на данни в системата (Business Inteligence).

Системата може да автоматизира вашите фронт-офис и бек-офис процеси и да обедини иначе фрагментирани данни, тъй като всички процеси се провеждат в рамките на едно и също приложение. То комбинира фронт-офис (CRM и електронна търговия) с бек-офис (счетоводство/ERP) и портали за самообслужване за клиенти, доставчици, партньори.

С Oracle NetSuite можете да автоматизирате и стандартизирате ключови бизнес функции и процедури във всички отдели на Вашата организация. Няма да е необходимо повторно въвеждане на данни в различни системи, коригиране на противоречиви или неточни данни или изчакване на актуализации на информацията от други, външни системи. Всички потребители ще могат да преглеждат и споделят едни и същи данни в реално време, а отделите си взаимодействат много по-ефективно, докато производителността в бизнеса се увеличава.

Можете да адаптирате и персонализирате Oracle NetSuite. С персонализирането чрез Point-and-Click (което не изисква кодиране и програмиране) можете да добавяте липсващи атрибути към вашите записи или дори да създавате нови типове записи в системата. Други, по-усъвършенствани видове персонализиране на системата (с присъщи за IT отрасъла инструменти) ви позволяват да внедрите своите бизнес практики и процеси, за да отговорите на изискванията на вашата компания и бранш. Вашите надграждащи разработки ще продължават безпроблемно работа с всички нови версии на Oracle NetSuite, така че няма пречки да ги реализирате и да използвате системата като вашето уникално, единствено по рода си софтуерно приложение, създадено специално за вашата бизнес организация.

Компаниите използват Oracle NetSuite за планиране на своите материални ресурси (ERP) и за управление на СМЗ, проследяване на финансови средства, хостване на магазини за електронна търговия и поддържане на системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Много компании по света се обръщат към облачните технологии, за да намалят оперативните си разходи и да засилят конкурентните си предимство, но и за да позволят на своите служители без допълнителни затруднения и настройки работа от отдалечено работно място.

Какво може да включва?

NetSuite е №1 ERP в света на облачните технологии, като предоставя набор от управление на финанси/Планиране на ресурси (ERP) и софтуер за multi-channel търговия. Използва се от повече от 18 000 клиенти в повече от 200 държави и територии. Някои от възможностите, които са включени:

  • ERP – Oracle NetSuite ERP управлява всички ваши ключови финансови и бизнес процеси: счетоводство, управление на стоково-метриални запаси, верига на доставки и управление на поръчки.
  • Управление на връзките с клиентите (CRM) – Oracle NetSuite е истинска CRM система, която ви дава истински 360-градусов поглед върху дейността на вашите клиенти.
  • Автоматизация на професионалните услуги (PSA) -NetSuite PSA ви помага точно да планирате, проследявате и изпълнявате проекти.
  • Електронна търговия – управлявайте своя уеб-сайт директно от платформата NetSuite или използвайте съществуващи конектори за интеграция с други online market places или сайтове изградени на други web-платформи.
  • Управление на склад и дистрибуция – Oracle NetSuite е единно, гъвкаво бизнес приложение, което интегрира процеси за автоматизация, маркетинг и обслужване на клиенти, с управление на складови наличности, извършване на складови операции и счетоводни процеси.