Oracle NetSuite ERP e изцяло облачен бизнес софтуер, който позволява на компаниите да управляват всички свои ключови процеси в една единствена система. Използването на софтуера не изисква инвестиция и поддръжка на специфичен хардуер, както и не изисква предварително заплащане на лицензионни такси.

Компаниите използват Oracle NetSuite за планиране на своя бизнес  – за управление на складови стопанства, проследяване на финансови средства (Счетоводство), хостване на електронни магазини (ecommerce), поддържане на системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).  Тази гъвкава платформа може да бъде използвана и за  редица други бизнес процеси.

Много компании по света се обръщат към облачните платформи за своите бизнес системи, за да намалят оперативните си разходи и да засилят конкурентното си предимство.

Какво включва?

Класирана като „Лидер“ в квадранта на Gartner за облачни решения за средни, големи и глобални копании, системата Oracle NetSuite предоставя пакет от облачно базирани и ориентирани към финанси, управление на ресурси и  omnichannel търговски софтуер, който позволява на повече от 18000 клиенти в над 200 държави да управляват бизнеса си.

Част от неговите възможности включват:

  • ERP – Oracle NetSuite ERP предоставя възможности за управление на всички основни финансови бизнес процеси в облачната си среда: счетоводство, стоково-материални запаси, управление на доставки и продажби.
  • Управление на взаимоотношения с клиенти (CRM) – Oracle NetSuite e единствената CRM система, която ви дава възможност за 360-градусов поглед към вашите клиенти в реално време и по всяко време.
  • Една база данни, една система – Единна, глобална платформа за управление на бизнес процесите предоставяща информация в реално време. Oracle NetSuite ви предоставя възможност да оперирате в различни държави, с различни валути, езици и дружества.
  • Управление на ресурси и проекти (PSA)  – позволява планиране, проследяване и изпълнение на проекти в системата.
  • Електронна търговия (E-commerce) – унифицира всяка стъпка във вашия електронен магазин – от точката за продажба, процеса на управление на продажбите до маркетинг инициативите, складовото стопанство, финансите и поддръжката.
  • Търговия на едро –  Oracle NetSuite функционалността за търговия на едро представлява единно, гъвкаво бизнес приложение, което обединява процесите за автоматизация, маркетинг и обслужване на клиенти, с управлението на складовите наличности и счетоводните процеси.